Yritykset

COACHINGISTA POSITIIVISTA NOSTETTA TYÖNTEKOON.

Coaching on voimallinen ohjausmuoto, joka vie yritystä eteenpäin yksilöiden kehittymisen kautta.

Coachingin vaikuttavuus perustuu ratkaisukeskeisiin prosesseihin, joissa yksilöiden omat oivallukset ja vastuunotto tuovat nopeita ja pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia sekä henkilötasolla, että koko organisaation tasolla.

COACHINGIN HYÖDYT

YKSILÖTASO

Itsensäjohtamisen taidot kehittyvät

Kasvattaa innostusta työhön ja elämään yleensä

Tuottaa uusia ideoita ja luovuus lisääntyy

Työilmapiiri ja sitoutuminen työhön paranee

Työhyvinvointi lisääntyy ja sairauspoissaolot vähenee

Työnantajamielikuva paranee

YRITYSTASO

Tuottaa menestystä yksilöille ja sitä kautta yritykselle

Yksilön ja sitä kautta yrityksen toiminta fokusoituu

Stressinhallintakyky ja ajanhallintataidot paranee

Vuorovaikutustaidot kehittyvät

Laatu, tulos ja tuottavuus paranee

Asiakastyytyväisyys kasvaa

 

Yksilö- ja ryhmävalmennukset

Työhyvinvointipalvelut

TYKY-päivät